TERAMED REHABILITACJA RUCHOWA

Marcin Stepień
(specjalista terapii manualnej)
tel. 608 350 552

Anna Żymańczyk
(technik masażysta)
tel.691614472

Danuta Ogorzelec 

(terapeutka metody PNF)

tel. 600 263 966